Сапа саясаты

«Пензенские дизельные двигатели» ЖШҚ сапа және техникалық қауіпсіздік саласындағы саясаты

«Пензенские дизельные двигатели» ЖШҚ қызметінің басым бағыты тұтынушылардың қажеттіліктері мен күтулерін және өндіру, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік талаптарын қанағаттандыратын сапалы, сенімді, бәсекеге қабілетті өнімдерді шығару болып табылады.

Біздің мақсаттарымыз:
- Қозғалтқыштар өндірісін жүзеге асыруда тұрақты жоғары сапаны қамтамасыз ету;
- тұтынушылардың қанағаттануын қамтамасыз ету және мүдделі тараптардың талаптарын орындау;
- Өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде қызметті жүзеге асыру кезінде өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралардың нәтижелілігін арттыру.
Мақсаттарға жетудегі біздің негізгі принциптеріміз:
1. ISO 9001 және ISO/TS 22163 талаптарына сәйкес бизнес менеджменті жүйесін қолдау:
2. Бизнес менеджменті жүйесін талдау , жақсартуларды енгізу және нәтижелілігін арттыру.
3. Бизнесті басқарудың үздік әлемдік тәжірибелерін, соның ішінде процестік және жобалық басқаруды енгізу және пайдалану.
4. Біліктілікті арттыру, ұйымның уәждеме және білімді басқару жүйесін дамыту арқылы дарындылықты дамыту және сақтау.
5. Қолданыстағы заңнамалық, нормативтік және басқа талаптарды сақтау.

«Пензенские дизельные двигатели» ЖШҚ берілген Сапа және техникалық қауіпсіздік саласындағы саясатты қатаң ұстануға ниетті:
- Өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде шығарылатын өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне және оған техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды сақтау;
- Өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды сақтау шараларына әрбір қызметкердің қатысуын арттыру;
- Өз қызметінде сапа және қауіпсіздік саласындағы белгіленген Саясатты басшылыққа алу.

kkKK